Pridobitev licence
za opravljanje poslov zastopanja v carinskih zadevah

 USPOSABLJANJE IZPIT KONTAKTI DOKUMENTACIJA ARHIV

 
 
ODLOČBA O DODELITVI JAVNEGA POOBLASTILA
16. 4. 2015

 
 
 
ODLOČBA O DODELITVI JAVNEGA POOBLASTILA
8. 3. 2013

 

Obvestilo!

 

Popravni izpiti za kandidate, ki popravljajo posamezen del strokovnega izpita

za pridobitev licence za zastopanje poslov v carinskih zadevah, bo v

torek, 17. 5. 2016.

 

Več preberite tukaj...


 

 

 
 
Obvestilo o strokovnem izpitu za pridobitev licence za zastopanje poslov v carinskih zadevah.
 
           Pisni del bo  11. aprila 2016 ob 16.00 uri.
           Ustni del bo 13. aprila 2016  ob 15.30 uri
(zapored za ustni del bo po urah objavljen naknadno po zaključku roka za prijavo).
 
          
O prijavi in ceni preberite tukaj... 
 
 
 
Ljubljana, 25. 3. 2016
 
Darja Vidovič
Pomočnica ravnatelja 
SUAŠ Ljubljana

 

 

 

Spoštovani!

 

Najavljamo, da bomo izvedli usposabljanje za pridobitev licence za zastopanje poslov v carinskih zadevah v mesecu marcu 2016.

 

Z usposabljanjem bomo pričeli v sredo, dne 02. marec 2016 ob 16.00 uri, Srednja upravno administrativna šola Ljubljana, Zdravstvena pot 10, Ljubljana. 
PRIJAVNICA
 
URNIK PREDAVANJ
 

Lep pozdrav.
Dušan Vodeb
 
 
Cena usposabljanja za udeleženca je 440,00 EUR    [primer plačila]
Kotizacijo je potrebno nakazati najkasneje 5 dni pred začetkom na Srednje upravno administrativne šole v Ljubljani, (http://www.suaslj.com) Zdravstvena pot 10, 1000 Ljubljana
na transakcijski račun 01100-6030699359 sklic: 20138000 .
Cena gradiva za usposabljanje je 60,00 EUR.    [primer plačila]
 
 
Za dodatne informacije smo vam na voljo na  info.carina@suaslj.com   .

 

 
 

Obvestilo :
Dne 24. 7. 2015, prišlo do spremembe  Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvajanju carinskih predpisov Evropske skupnosti – ZICPES-B Uradni list RS, št. 55/15, z dne 24. 7. 2015, ki na novo opredeljuje, da po 1. maju 2016, ne bo več potrebno opravljati strokovnega izpita za opravljanje poslov zastopanja  v carinskih zadevah, ki je bil pogoj za pridobitev licence za opravljanje poslov zastopanja v carinskih zadevah. V skladu z Uredbo o pogojih za opravljanje poslov zastopanja v carinskih zadevah (Uradni list RS, št. 33/04, 109/04 in 96/05), lahko FURS zaprosite za izdajo začasne licence za opravljanje poslov zastopanja v carinskih zadevah, ki vam bo do 1. maja 2016 dovoljevala opravljati posle zastopanja v carinskih zadevah. http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=URED3117

 

 

 

Pridobitev licence za opravljanje poslov zastopanja v carinskih zadevah

Srednja upravna administrativna šola Ljubljana, je dne 08.03.2013, z odločbo, Ministrstva za finance, Carinska uprava RS, Generalni carinski urada, številka 1100-77/2012-19, prejela Javno pooblastilo za izvajanje usposabljanja in strokovnih izpitov opravljanje poslov zastopanja v carinskih zadevah.

Za opravljanje poslov zastopanja v carinskih zadevah morajo fizične osebe pridobiti licenco Generalnega carinskega urada. Vlagatelj mora imeti najmanj srednjo strokovno izobrazbo, opraviti pa mora tudi strokovni izpit.

Potek strokovnega izpita za pridobitev licence za opravljanje poslov zastopanja v carinskih zadevah poteka v skladu z Uredbo o pogojih za opravljanje poslov zastopanja v carinskih zadevah (Uradni list št. 33/2004, št. 109/2004, št. 96/2005).