IZPITNI ROKI ZA ŠOLSKO LETO 2018/2019

ADMINISTRATOR/EKONOMSKI TEHNIK/EKONOMSKI TEHNIK PTI

PISNI IZPITI

Predmet

NOV

DEC

JAN

FEB

MAR

APR

MAJ

JUN

SLO,

ANJ,

NEJ, ITJ, ŠPJ

Torek,

6. 11.,

ob 16.00

Torek,

4. 12.,

ob 16.00

Torek,

8. 1.,

ob 16.00

Torek,

5. 2.,

ob 16.00

Torek,

5. 3.,

ob 16.00

Torek,

2. 4.,

ob 16.00

Torek,

7. 5.,

ob 16.00

Torek,

4. 6.,

ob 16.00

MATEMATIKA

POSL. MAT.

 

Sreda,

7. 11.,

ob 16.00

Sreda,

5. 12.,

ob 16.00

Sreda,

9. 1.,

ob 16.00

Sreda,

6. 2.,

ob 16.00

Sreda,

6. 3.,

ob 16.00

Sreda,

3. 4.,

ob 16.00

Sreda,

8. 5.,

ob 16.00

Sreda,

5. 6.,

ob 16.00

USTNI IZPITI

Predmet, letnik

Profesor

NOV

DEC

JAN

FEB

MAR

APR

MAJ

JUN

 

SLOVENŠČINA (SLO)

Za 1., 2. letnik ET

Za 1., 2., 3. l. AD

Maja Ipavec

Torek,

13. 11.

ob

15.30

Torek,

4. 12.

ob

15.30

Torek,

22. 1.

ob

15.30

Torek,

12. 2.

ob

15.30

Torek,

12.  3.

ob

15.30

Torek,

9.  4.

ob

15.30

Torek,

14.  5.

ob

15.30

Torek,

11.  6.

ob

15.30

 

SLOVENŠČINA (SLO)

Za 3., 4. letnik ET

Za 1., 2. l. ET PTI

Marica

Maver

Četrtek,

8. 11.

ob

15.30

Četrtek,

6. 12.

ob

15.30

Četrtek,

10. 1.

ob

15.30

Četrtek,

7. 2.

ob

15.30

Četrtek,

7. 3.

ob

ob 15.30

Četrtek,

11. 4.

ob

15.30

Četrtek,

9. 5.

ob

15.30

Četrtek,

6. 6.

ob

15.30

 

MATEMATIKA (MAT)

Za 3. letnik ET, AD, Za 1. l. ET PTI

Branko Lorger

Četrtek,

15. 11.

ob

15.30

Četrtek,

13. 12.

ob

15.30

Četrtek,

17. 1.

ob

15.30

Četrtek,

14. 2.

ob

15.30

Četrtek,

14. 3.

ob

ob 15.30

Četrtek,

11. 4.

ob

15.30

Četrtek,

16. 5.

ob

15.30

Četrtek,

6. 6.

ob

15.30

 

MATEMATIKA (MAT), POSL. MAT.

Za 4. letnik ET in

Za  2. l. ET PTI

 

Marko

Rozman

Sreda,

14. 11.

ob

15.30

Sreda,

12. 12.

ob

15.30

Sreda,

16. 1.

ob

15.30

Sreda,

13. 2.

ob

15.30

Sreda,

13. 3.

ob

15.30

Sreda,

10. 4.

ob

15.30

Sreda,

15. 5.

ob

15.30

Sreda,

12. 6.

ob

15.30

 

ANGLEŠKI JEZIK (ANJ)

Za vse programe in letnike

Alenka Slana

Sreda,

21. 11.

ob

15.30

Sreda,

19. 12.

ob

15.30

Sreda,

23. 1.

ob

15.30

 

Sreda,

20 . 2.

ob

15.30

 

Sreda,

20. 3.

ob

15.30

 

Sreda,

24. 4.

ob

15.30

 

Sreda,

22. 5.

ob

15.30

 

Sreda,

12. 6.

ob

15.30

 

NEMŠKI JEZIK (NEJ)

Za ET IN ET PTI in vse letnike

 

Majda Šulc

 

Četrtek,

8. 11.

ob

15.30

Četrtek,

13. 12.

ob

15.30

Četrtek,

10. 1.

ob

15.30

Četrtek,

14. 2.

ob

15.30

Četrtek,

7. 3.

ob

ob 15.30

Četrtek,

11. 4.

ob

15.30

Četrtek,

9. 5.

ob

15.30

Četrtek,

6. 6.

ob

15.30

 

ŠPANSKI JEZIK (ŠPJ)

ITALIJANSKI JEZIK (ITJ) od januarja 2017

Za ET IN ET PTI

Stina

Scozzai

Torek,

13. 11.

ob

15.30

Torek,

4. 12.

ob

15.30

Torek,

22. 1.

ob

15.30

Torek,

12. 2.

ob

15.30

Torek,

12.  3.

ob

15.30

Torek,

9.  4.

ob

15.30

Torek,

14.  5.

ob

15.30

Torek,

11.  6.

ob

15.30

 

UMETNOST (UME)

Za 1. Letnik AD, ET, in 2. l. ET PTI

 

Tina Grobovšek

Poned.,

5. 11.

ob

15.30

Tore,

4. 12.

ob

15.30

Četrtek,

3. 1.

ob

15.30

Poned.,

4.  2.

ob

15.30

Poned.,

4. 3.

ob

15.30

Poned.,

1. 4.

ob

15.30

Poned.,

6. 5.

ob

15.30

Poned.,

3. 6.

ob

15.30

 

Predmet, letnik

Profesor

NOV

DEC

JAN

FEB

MAR

APR

MAJ

JUN

 

GEOGRAFIJA (GEO)

Za 1. l. ET, ZGODOVINA (ZGO) Za 2. l. ET,

DRUŽBOSLOVJE (DRU)

Za 1., 2. l.  AD

Dušan Vodeb

Sreda,

7. 11.

ob

15.30

 

 

Sreda,

5. 12.

ob

15.30

 

Sreda,

9. 1.

ob

15.30

 

Sreda,

6 . 2.

ob

15.30

 

Sreda,

6. 3.

ob

15.30

 

Sreda,

3. 4.

ob

15.30

 

Sreda,

9. 5.

ob

15.30

 

Sreda,

5. 6.

ob

15.30

 

 

SOCIOLOGIJA (SOC)

Za 3. l. ET

 

 

 

 

Ivanka Rezo

Poned.,

5. 11.

ob

15.30

Poned.,

10. 12.

ob

15.30

Poned.,

7. 1.

ob

15.30

Poned.,

4.  2.

ob

15.30

Poned.,

4. 3.

ob

15.30

Poned.,

1. 4.

ob

15.30

Poned.,

6. 5.

ob

15.30

Poned.,

3. 6.

ob

15.30

 

PSIHOLOGIJA (PSI)

ZA 4. l. ET in 2. l. ET PTI

 

 

Vida Hudnik

Sreda,

14. 11.

ob

15.30

Sreda,

12. 12.

ob

15.30

Sreda,

9. 1.

ob

15.30

Sreda,

13. 2.

ob

15.30

Sreda,

6. 3.

ob

15.30

Sreda,

10. 4.

ob

15.30

Sreda,

8. 5.

ob

15.30

Sreda,

5. 6.

ob

15.30

 

KEMIJA (KEM)

Za 1. l. ET in 1. l. ET PTI

 

 

 

Branko Lorger

Četrtek,

15. 11.

ob

15.30

Četrtek,

13. 12.

ob

15.30

Četrtek,

17. 1.

ob

15.30

Četrtek,

14. 2.

ob

15.30

Četrtek,

14. 3.

ob

ob 15.30

Četrtek,

11. 4.

ob

15.30

Četrtek,

16. 5.

ob

15.30

Četrtek,

6. 6.

ob

15.30

 

BIOLOGIJA (BIO)

Za 2. l. ET in 2. l. ET PTI,

NARAVOSLOVJE (NAR),

Za 1. In 2. l. AD ,

ZDRAVSTVENA VZGOJA (ZDV)

Za 1. l. AD

Tomaž Prošek

Četrtek,

8. 11.

ob

15.30

Četrtek,

6. 12.

ob

15.30

Četrtek,

17. 1.

ob

15.30

Četrtek,

14. 2.

ob

15.30

Sreda,

20. 3.

ob

ob 15.30

Sreda,

10. 4.

ob

15.30

Četrtek,

16. 5.

ob

15.30

Sreda,

12. 6.

ob

15.30

 

STROJEPISJE,

STROJEPISJE IN OBDELAVA BESEDIL (SOB)

Za 1., 2. l. ET in AD

PISARNIŠKO POSLOVANJE (PIPO),

PISARNIŠKO TEHNIČNO DELO (PTD)

Za 2. l. AD,

ADMINISTRATIVNO POSLOVANJE (ADMP)

Za 3. l. ET in 2. l. ET PTI

Vesna Humar

Sreda,

7. 11.

ob

15.30

 

 

Sreda,

5. 12.

ob

15.30

 

Sreda,

9. 1.

ob

15.30

 

Sreda,

6 . 2.

ob

15.30

 

Sreda,

6. 3.

ob

15.30

 

Sreda,

3. 4.

ob

15.30

 

Sreda,

9. 5.

ob

15.30

 

Sreda,

5. 6.

ob

15.30

 

 

Predmet, letnik

Profesor

NOV

DEC

JAN

FEB

MAR

APR

MAJ

JUN

 

EKONOMIKA (EKO)

Za 2. l. ET in ET PTI,

PODJETNIŠTVO, MENEDŽMENT (MEN)

Za 3. l. ET in 1. l. ET PTI,

TRŽENJE (TRŽ)

Za 3. l. ET

 

 

Iztok Žgalin

Sreda,

14. 11.

ob

15.30

 

 

Sreda,

12. 12.

ob

15.30

 

Sreda,

9. 1.

ob

15.30

 

Sreda,

13 . 2.

ob

15.30

 

Sreda,

13. 3.

ob

15.30

 

Sreda,

10. 4.

ob

15.30

 

Sreda,

15. 5.

ob

15.30

 

Sreda,

5. 6.

ob

15.30

 

 

RAČUNOVODSTVO (RČN)

Za 2. l. ET

POSLOVNO BONTON (PBO)

Za 2. l. ET,

KNJIGOVODSTVO (KNG)

Za 2. l. AD

RAZVOJ IN DELOVANJE GOSP.. (RDGO)

Za 4. l. ET in 2. l. ET PTI,

GOSPODARSKE DEJAVNOSTI (GDE)

Za 3. l. AD in 4. l. ET

 

 

Zlata Zalar

 

 

Četrtek,

8. 11.

ob

15.30

Četrtek,

6. 12.

ob

15.30

Četrtek,

10. 1.

ob

15.30

Četrtek,

14. 2.

ob

15.30

Četrtek,

7. 3.

ob

ob 15.30

Četrtek,

11. 4.

ob

15.30

Četrtek,

9. 5.

ob

15.30

Četrtek,

6. 6.

ob

15.30

 

PROJEKTNO DELO (PDT)

Za 1. l. ET in ET PTI,

FINANČNI TRGI IN USTANOVE (FIT), PLAČILNI PROMET (PLP),

PRODAJA FINANČNIH STORITEV (PFS)

Za 3. l. ET in 1. l. ET PTI

 

Katja Blatnik

Torek,

20. 11.

ob

15.30

Torek,

11. 12.

ob

15.30

Torek,

8. 1.

ob

15.30

Torek,

5. 2.

ob

15.30

Torek,

5.  3.

ob

15.30

Torek,

9.  4.

ob

15.30

Torek,

14.  5.

ob

15.30

Torek,

11.  6.

ob

15.30

POSLOVNO RAČUNSTVO IN STATISTIKA (PRS)

ZA 2. l. ET in ET PTI

 

 

 

Janez Gluhodedov

Velja za pisni in ustni izpit

Sreda,

14. 11.

ob

15.30

 

 

Sreda,

12. 12.

ob

15.30

 

Sreda,

16. 1.

ob

15.30

 

Sreda,

13 . 2.

ob

15.30

 

Sreda,

13. 3.

ob

15.30

 

Sreda,

17. 4.

ob

15.30

 

Sreda,

15. 5.

ob

15.30

 

Sreda,

5. 6.

ob

15.30

 

Predmet, letnik

Profesor

NOV

DEC

JAN

FEB

MAR

APR

MAJ

JUN

INFORMACIJSKO KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA (IKT)

Za 1. l. ET PTI,

POSLOVNO KOMUNICIRANJE (PKO)

Za 3. l. AD

POSLOVNA INFORMATIKA (PIN)

Za 4. l. ET in 2. l. ET PTI

Saška Grušovnik

Poned.,

5. 11.

ob

15.30

Poned.,

10. 12.

ob

15.30

Poned.,

7. 1.

ob

15.30

Poned.,

11.  2.

ob

15.30

Poned.,

11. 3.

ob

15.30

Poned.,

8. 4.

ob

15.30

Poned.,

6. 5.

ob

15.30

Poned.,

3. 6.

ob

15.30

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMATIKA

Samo

Juvan

 

Sreda,

14. 11.

ob

15.30

Sreda,

5. 12.

ob

15.30

 

Sreda,

16. 1.

ob

15.30

 

Sreda,

13 . 2.

ob

15.30

 

Sreda,

20. 3.

ob

15.30

 

Sreda,

10. 4.

ob

15.30

 

Sreda,

15. 5.

ob

15.30

 

Sreda,

12. 6.

ob

15.30

 

DOMOVINSKA VZGOJA. MEDIACIJA

Za 1. l. AD in 2. l. ET

PRIPRAVA DOKUMENTOV »ZUP«

Za 2. l. AD

UPRAVNO POSLOVANJE (UPP)

Za 3. l. ET in 2. l. ET PTI

Darja Vidovič

Sreda,

7. 11.

ob

15.30

 

 

Sreda,

5. 12.

ob

15.30

 

Sreda,

9. 1.

ob

15.30

 

Sreda,

6 . 2.

ob

15.30

 

Sreda,

6. 3.

ob

15.30

 

Sreda,

3. 4.

ob

15.30

 

Sreda,

9. 5.

ob

15.30

 

Sreda,

5. 6.

ob

15.30

 

ZAVAROVALNO PRAVO (ZAVP),

OSNOVE ZAVAROVALNIŠTVA (OSNZ)

Za 4. l. ET in 2. l. ET PTI

TEMELJI PRAVNE KULTURE (TPK),

PRAVNOORG. VIDIKI POSL. (PVP), JAVNA UPRAVA (JUP),

SODSTVO (SOD)

Za 3. l. AD in 4. l. ET

Božidar Rot

Torek,

13. 11.

ob

15.30

Torek,

4. 12.

ob

15.30

Torek,

8. 1.

ob

15.30

Torek,

5. 2.

ob

15.30

Torek,

26.  3.

ob

15.30

Torek,

2.  4.

ob

15.30

Torek,

14.  5.

ob

15.30

Torek,

4.  6.

ob

15.30

RETORIKA (RET)

Za 1. l. ET in 1., 2., 3. l. AD

 

Majda Šulc

Četrtek,

8. 11.

ob

15.30

Četrtek,

13. 12.

ob

15.30

Četrtek,

10. 1.

ob

15.30

Četrtek,

14. 2.

ob

15.30

Četrtek,

7. 3.

ob

ob 15.30

Četrtek,

11. 4.

ob

15.30

Četrtek,

9. 5.

ob

15.30

Četrtek,

6. 6.

ob

15.30