ELEKTRONSKA REDOVALNICA

 
 
 

Tudi v šolskem letu 2021/22 boste lahko v Elektronski redovalnici spremljali ocene, zaključene ocene, izostanke po tednih, ki jih bomo vnašali ob koncu vsakega tedna ter seštevek izostankov po mesecih.

Zaradi trenutne situacije z virusom, ko še ne vemo točno kako bo potekal pouk preko celega šolskega leta – ali bodo dijaki ves čas v šoli ali bo del pouka potekal na daljavo in kako boste starši/skrbniki lahko prihajali v šolo - v letošnjem šolskem letu E-redovalnico še posebej ponujamo in priporočamo kot možnost nadstandardne storitve.

Za uporabo storitev Elektronske redovalnice se lahko prijavite po e-pošti pri prof. Juvanu (samo.juvan@suaslj.si ali samo.juvan@suaslj.com) tako, da natisnete ter izpolnite PRIJAVNI OBRAZEC in ga skeniranega pošljete ali pri razrednikih na roditeljskih sestankih oziroma na govorilnih urah. Po pošti boste na dom dobili dve položnici ter uporabniško ime in geslo, ki ju za ogled ocen in izostankov vpišete v okenci na tej strani.

Podatke za dostop in položnici za plačilo uporabe e-redovalnice v 1. in v 2. konferenci smo začeli pošiljati na domače naslove naslove dijakov v tednu od 27. 9. do 1. 10. Če pošte do 1. oktobra ne boste dobili, nas lahko o podatkih za dostop  povprašate tudi po e-pošti  (samo.juvan@suaslj.si ali samo.juvan@suaslj.com).
Najprej smo pošto pošiljali dijakom 1. letnikov. Za dijake višjih letnikov, ki so v prejšnjih letih že bili prijavljeni na e-redovalnico boste kar obdržali podatke za dostop iz prejšnjih let, ampak se morate pa vseeno za to šolsko leto prijaviti, da želite uporabljati dostop do e-redovalnice.

Za ogled ocen spodaj vnesite uporabniško ime in geslo!

 

 

           Uporabniško ime:  

                             Geslo:   

 

 

  

 

                   

 

      

 

 

Tudi v šolskem letu 2021/22 boste lahko v Elektronski redovalnici spremljali ocene, zaključene ocene, izostanke po tednih, ki jih bomo vnašali ob koncu vsakega tedna ter seštevek izostankov po mesecih.

Viden bo odstotek obiska pri pouku. Le-ta je pomemben, saj ima praviloma velik vpliva na uspeh dijakov v šoli. Vnašanje ocen in izostankov v redovalnico bo še vedno potekalo enkrat tedensko (vedno za pretekli teden).

V preglednico bomo sproti vpisovali tudi načrt pisnih preverjanj znanj po mesecih za posamezne predmete.
Pri vsakem dijaku bo prostor za obvestila, kjer vam bo razrednik ali posamezen profesor lahko pisal pomembna opažanja, sproti pa vas bomo obveščali tudi o aktualnih dogodkih (roditeljski sestanki, športni dnevi...)
 

V preteklih letih se je projekt pokazal kot koristna dodatna oblika sodelovanja med starši, dijaki in šolo. Dijaki, ki so imeli dostop do Elektronske redovalnice so v povprečju manj izostajali od pouka in imeli višji uspeh v šoli. Zato vam tudi v šolskem letu 2021/22 svetujemo, da se odločite za sodelovanje v projektu, ki vam ga nudimo kot nadstandardno storitev. 

Cena za dostop ostaja 2,50 €/na mesec. Z izvajanjem El. redovalnice bomo pričeli 1. oktobra in zaključili ob koncu pouka v juniju za nezaključne letnike (9 mesecev) in v maju za zaključne letnike (8 mesecev).