SUAŠ na facebooku SUAŠ na youtube

Nastavite za domačo stran

 
 

PRIJAVA ZA VPIS

 
 


 

Prijave za vpis v prvi letnik izpolnite na obrazcu Prijava za vpis v začetni letnik srednjih šol. Natančno izpolnjeno prijavnico oddate na svoji osnovni šoli (če ste še redni učenec) ali pošljete na naslov:SREDNJA UPRAVNO ADMINISTRATIVNA ŠOLA LJUBLJANA
Zdravstvena pot 10 (bivša Poljanska cesta 24)
1000 LJUBLJANA

Vpisujemo v 3 izobraževalne programe:
ADMINISTRATOR, EKONOMSKI TEHNIK in EKONOMSKI TEHNIK - PTI
.


PRIJAVA ZA VPIS V EKONOMSKI TEHNIK IN ADMINISTRATOR

Prijavnice bomo sprejemali do 4. aprila 2019. Po končanem prijavnem roku bo Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport (MIZKŠ) javno objavilo številčno stanje prijav za vpis v SŠ za šolsko leto 2019/20 (internet) do 8. aprila 2019. Učenci, ki se boste prijavili za vpis v rednem roku in se boste na podlagi informacij o številu prijav na posamezni šoli ali zaradi drugih razlogov želeli prijaviti na drugo srednjo šolo, oziroma v drug program, lahko do 23. aprila 2019 dvignete prijavo in jo prenesete.
Neuspešni dijaki 1. letnikov drugih srednjih šol, ki se želijo prusmeriti in ponovno vpisati v 1. letnik (na šole brez omejitve vpisa) in učenci, ki so se zadnje šolsko leto izobraževali v tujini, se lahko prijavijo do 3. junija 2019.

OMEJITEV VPISA

Po izkušnjah iz prejšnjih let ne predvidevamo omejitve vpisa, če pa bo prijavljenih preveč učencev, bo Svet Srednje upravno administrativne šole ob soglasju MIZKŠ sprejel sklep o omejitvi vpisa. O tem bomo učence obvestili do 29. maja 2019. Seznam šol z omejitvijo vpisa bo objavljen na spletni strani MIZKŠ.


VPIS - POMEMBNI DATUMI

Na Srednji upravno administrativni šoli bomo sprejemali dokumente za vpis predvidoma med 18. in 21. junijem 2019.

Ti dokumenti so:
• originalno spričevalo na vpogled in fotokopijo spričevala o končani osnovni šoli, ki jo bomo zadržali.

Če vpis ne bo omejen, bodo vsi prijavljeni, ki bodo prinesli vso dokumentacijo tudi sprejeti.

V kolikor pa bo vendarle prišlo do omejenega vpisa, bomo izbrane in s tem tudi vpisane učence kakor tudi tiste, ki niso bili izbrani, obvestili 26. junija 2019 na šolski oglasni deski. Istočasno bomo učence, ki niso bili izbrani na našo šolo, seznanili o prostih vpisnih mestih in zbirali njihove namere glede na ponujene možnosti do 28. junija 2019. Rezultati 2. kroga bodo objavljeni tudi na šolski oglasni deski.

Kandidati, ki bodo sprejeti v 2. krogu izbirnega postopka se morajo vpisati najkasneje do 2. julija  2019 do 14. ure.


PRIJAVA ZA VPIS V EKONOMSKI TEHNIK-PTI oz. +2

Za vpis v ekonomski tehnik PTI bomo prijave sprejemali do 17. maja 2019. Od 24. maja 2019 boste lahko na spletni strani MIZKŠ spremljali stanje števila prijav po posameznih programih PTI po Sloveniji. Na osnovi tega lahko prijavljeni dijaki na lastno željo prenesejo prijavo v drug program PTI - izobraževanja, do 6. junija 2019.Vse dodatne informacije v zvezi z vpisom lahko dobite pri šolski svetovalni službi, g. VESNI HUMAR in gospe VIDI HUDNIK. Oglasite se lahko osebno, nas pokličete po telefonu 01 231 71 67 oz. 01 434 45 28 in 01 431 93 78 ali pošljete elektronsko pošto na naslov vesna.humar@suaslj.com oz. na naslov vida.hudnik@sualj.com .


 
     
 

FOTOGRAFIJE

 
   
     
   

© Srednja upravno administrativna šola Ljubljana | 2010 | Vse pravice pridržane