SUAŠ na facebooku SUAŠ na youtube

Nastavite za domačo stran

 
 

ADMINISTRATOR

 
 
Ali si predstavljate oglaševalsko agencijo, turistično agencijo, borzo, zavarovalnico, podjetje, obrtnika, delniško družbo, upravno enoto, ministrstvo, sodišče ali vlado brez računalnika, telefona, pisarniške mehanizacije, brez prijaznih ljudi, ki bi opravljali delo: tajnice, administratorja v sprejemni pisarni, kadrovski službi, informacijski službi, nabavi, prodaji, marketingu, financah,... Gotovo ne!

Za vsa ta dela lahko kandidirate z izobrazbo ADMINISTRATOR.
 

Vpisni pogoji

V izobraževalni program se lahko vpiše, kdor je uspešno končal osnovnošolsko izobraževanje.

TRAJANJE IZOBRAŽEVANJA

Izobraževanje traja tri leta. Izobraževalni program je ovrednoten s 180 kreditnimi točkami (KT).

POGOJI ZA NAPREDOVANJE IN DOKONČANJE IZOBRAŽEVANJA

Pogoji za napredovanje

V višji letnik lahko napredujejo dijaki, ki so ob koncu šolskega leta pozitivno ocenjeni iz vseh splošnoizobraževalnih predmetov in strokovnih modulov in ki so opravili vse interesne dejavnosti in vse obveznosti praktičnega usposabljanja z delom, oziroma napredujejo po sklepu programskega učiteljskega zbora.

Pogoji za dokončanje

Za dokončanje izobraževanja in pridobitev izobrazbe mora dijak uspešno opraviti s pozitivnimi ocenami
• splošnoizobraževalne predmete,
• obvezne strokovne module,
• izbirne strokovne module,
• odprti del kurikula.

Poleg tega mora opraviti:
• interesne dejavnosti,
• obveznosti pri praktičnem usposabljanju z delom,
• zaključni izpit.

 


 

  
     
 

FOTOGRAFIJE

 
   
     
   

© Srednja upravno administrativna šola Ljubljana | 2010 | Vse pravice pridržane