SUAŠ na facebooku SUAŠ na youtube

Nastavite za domačo stran

 
 

KONTAKT / INFORMACIJE

 
 
SREDNJA UPRAVNO ADMINISTRATIVNA ŠOLA LJUBLJANA
Zdravstvena pot 10 (bivša Poljanska cesta 24), 1000 Ljubljana
 

Ravnatelj:

Pomočnica ravnatelja:

Tajnica:
Tajništvo:
Faks:

Tajnik zaključnih izpitov:
Tajnik poklicne mature:

Svetovalna služba:


Zbornica:

Knjižnica:

Izredno izobraževanje
in referat za dijake:

Faks:

Transakcijski račun:
Davčna številka:
Matična številka:

Internet:

Dušan Vodeb

Darja Vidovič

Magda MohoričJanez Gluhodedov
Rihard Režek

Vida Hudnik
Vesna HumarSlavica Kožar Černelič

Zlata Zalar
Vesna Humar

 

01100-6030699359
50498720
508609400

 

01 439 60 35

01 231 71 67

01 431 50 55

01 431 94 07
01 431 94 07

01 434 45 28


01 231 89 49

01 231 71 67

01 431 93 78


01 431 50 55


URADNE URE

Tajništvo: od ponedeljka do petka od 9.00 do 12.00 (v času počitnic od 9.00 do 11.00)

Referat za dijake:  od ponedeljka do petka od 9.00 do 13.00 (v času počitnic od 9.00 do 11.00)

Knjižnica:  od ponedeljka do petka od 8.00 do 15.00

Šolska svetov. služba:  od ponedeljka do petka od 10.00 do 13.00

 


ORGANI ŠOLE

SVET ŠOLE
ima štiriletni mandat. Sestavljajo ga dva predstavnika ustanovitelja, pet predstavnikov delavcev šole, dva predstavnika dijakov in dva predstavnika sveta staršev.

RAVNATELJ
POMOČNIK RAVNATELJA
UČITELJSKI ZBOR – PROGRAMSKI UČITELJSKI ZBOR
RAZREDNIKI
STROKOVNI AKTIVI
SVET STARŠEV
sestavljajo predstavniki staršev vsakega oddelka, ki so izvoljeni na roditeljskem sestanku.
SKUPNOST DIJAKOV sestavljajo predsedniki vseh razredov.
 
 
 
 
 

FOTOGRAFIJE

 
   
     
   

© Srednja upravno administrativna šola Ljubljana | 2010 | Vse pravice pridržane