SUAŠ na facebooku SUAŠ na youtube

Nastavite za domačo stran

 
 

EKONOMSKI TEHNIK PTI

 
 
Če se v šoli dobro počutite in ste uspešni, lahko po končanem programu ADMINISTRATOR nadaljujete izobraževanje še dve leti in zaključite šolanje s peto stopnjo izobrazbe ter nazivom EKONOMSKI TEHNIK – PTI (poklicno-tehniško izobraževanje).
 

Vpisni pogoji

V izobraževalni program se lahko vpiše, kdor je uspešno končal srednje poklicno izobraževanje in si
pridobil izobrazbo administrator ali končal enakovredno izobraževanje po prejšnjih predpisih.

TRAJANJE IZOBRAŽEVANJA

Izobraževanje traja dve leti. Program je ovrednoten s 120 kreditnimi točkami.

POGOJI ZA NAPREDOVANJE IN DOKONČANJE IZOBRAŽEVANJA

Pogoji za napredovanje

V višji letnik lahko napredujejo dijaki, ki so ob koncu šolskega leta pozitivno ocenjeni iz vseh splošnoizobraževalnih predmetov in strokovnih modulov predhodnega letnika, ki so opravili vse interesne dejavnosti in vse obveznosti praktičnega usposabljanja z delom, oziroma napredujejo po sklepu programskega učiteljskega zbora.

Pogoji za dokončanje

Za dokončanje izobraževanja in pridobitev izobrazbe mora dijak uspešno opraviti s pozitivnimi ocenami splošnoizobraževalne predmete, obvezne strokovne module, izbirne strokovne module in odprti del kurikula. Poleg tega mora opraviti vse interesne dejavnosti, obveznosti pri praktičnem usposabljanju z delom in poklicno maturo.

Poklicna matura obsega pisni in ustni izpit iz slovenščine, pisni in ustni izpit iz gospodarstva, pisni in ustni izpit iz tujega jezika ali matematike in izdelek oziroma storitev z zagovorom.

 


 

  
     
 

FOTOGRAFIJE

 
   
     
   

© Srednja upravno administrativna šola Ljubljana | 2010 | Vse pravice pridržane