SUAŠ na facebooku SUAŠ na youtube

Nastavite za domačo stran

 
 

OPROSTITEV SODELOVANJA PRI POUKU

 
 
Starši lahko zaprosijo šolo za oprostitev sodelovanja dijaka pri pouku določenega predmeta iz zdravstvenih razlogov. O prošnji, ki ji je potrebno priložiti dokazila z navodili, zdravnika odloči ravnatelj.

Dijaka, ki je zaradi zdravstvenih razlogov v celoti oproščen sodelovanja pri pouku določenega predmeta, lahko šola vključi v druge oblike dela.

Dijaka, ki ni v celoti oproščen sodelovanja pri pouku predmeta, se vključi v dejavnosti pouka glede na zmožnosti.

Razrednik evidentira vrsto in trajanje oprostitve sodelovanja pri pouku in o tem obvesti oddelčni učiteljski zbor. 
     

 
 

FOTOGALERIJE

 
 

 

 
     
   

© Srednja upravno administrativna šola Ljubljana | 2010 | Vse pravice pridržane