SUAŠ na facebooku SUAŠ na youtube

Nastavite za domačo stran

 
 

IZPITNI ROKI ZA SEPTEMBER 2018

 
 
ZADNJI IZPITNI ROKI ZA ŠOLSKO LETO 2017/2018

PISNI IZPITI

JEZIKI - PISNO

SJK, ANJ, ITJ, NEJ, ŠPA - vsi letniki

19. 9. ob 16.00

MATEMATIKA  - PISNO

MAT – vsi letniki

19. 9. ob 16.00

USTNI IZPITI
 

PROFESOR

Vsebinski sklop

DAN, URA

BLATNIK K.

projektno delo, finančni trgi in ustanove, plačilni promet, prodaja finančnih storitev

18. 9., ob 15.30

oz. po dogovoru

GLUHODEDOV J.

poslovno računstvo in statistika

26. 9., ob 15.30

GROBOVŠEK T.

umetnost

25. 9., ob 15.30

GRUŠOVNIK S.

poslovna informatika, poslovno komuniciranje, inf. komunikacijska tehnologija

19. 9., ob 15.30

HUDNIK V.

psihologija

26. 9., ob 15.30

HUMAR V.

strojepisje, administrativno posl., pisarniško posl., pisarniško tehnično delo

26. 9., ob 15.30

IPAVEC M.

slovenščina za 1. in 2. letnik

25. 9., ob 15.30

JUVAN S.

informatika

19. 9., ob 15.30

LORGER B.

matematika za 2. in 3. letnik

26. 9., ob 15.30

MAVER M.

slovenščina za 3. in 4. letnik

20. 9., ob 15.30

PROŠEK T.

biologija, naravoslovje, zdravstvena vzgoja

26. 9., ob 15.30

REZO I.

sociologija

19. 9., ob 15.00

ROT B.

zavarovalno pravo, osnove zavarovalništva, temelji pravne kulture, pravnoorganizacijski vidiki poslovanja, javna uprava, sodstvo

27. 9., ob 15.30

ROZMAN M.

matematika za 1. in 4. letnik

25. 9., ob 15.30

SCOZZAI S.

španščina, italijanščina

27. 9., ob 15.30

SLANA A.

angleščina

Po dogovoru

ŠULC M.

nemščina, retorika

20. 9., ob 15.30

VIDOVIČ D.

državljanska vzgoja, mediacija, upravno posl., ZUP

3. 10., ob 15.30

VODEB D.

geografija, zgodovina, družboslovje

3. 10., ob 15.30

ZALAR Z.

računovodstvo/knjigovodstvo, razvoj in delovanje gospodarstva, gospodarske dejavnosti, poslovni bonton

27. 9., ob 15.30

ŽGALIN I.

ekonomika, menedžment, trženje

26. 9., ob 15.30

                                                              

Vodja izrednega izobraževanja

Darja Vidovič

 
     

© Srednja upravno administrativna šola Ljubljana | 2010 | Vse pravice pridržane