SUAŠ na facebooku SUAŠ na youtube

Nastavite za domačo stran

 
 

IZOBRAŽEVALNI PROGRAMI

 
 

Vse, ki se zaradi kakršnega koli razloga ne morete vpisati v program redne šole, vabimo, da želeno izobrazbo pridobite na naši šoli v okviru izrednega izobraževanja. V šolskem letu 2011/12 vpisujemo v naslednje oddelke za odrasle:

ekonomski tehnik

administrator

ekonomski tehnik PTIZa program upravni tehnik smo vam pripravili prekvalifikacijo v program ekonomski tehnik.


IZOBRAŽEVANJE NA DALJAVO organiziramo kot samoizobraževanje.

INFORMACIJE v času uradnih ur: ponedeljek - četrtek, od 13. do 17. ure, petek od 13. do 14.30 ureEKONOMSKI TEHNIK - 4-letni program (V. stopnja izobrazbe)

Ekonomski tehnik je poklic V. stopnje zahtevnosti; šolanje traja 4 leta. V ljubljanski regiji se je naša šola edina usmerila v POSLOVNO in UPRAVNO področje. To pomeni, da vam bomo ponudili vsa potrebna znanja za EKONOMSKEGA TEHNIKA, ob tem pa vas bomo še dodatno usposobili za pisarniška dela v upravi podjetij, v kadrovskih službah, na sodiščih, v državni upravi, geodetski upravi, zemljiški in matični knjigi. Obvladali boste desetprstno slepo tipkanje in estetsko ter jezikovno pravilno oblikovanje besedil za računalniki. Znali boste pripraviti vse potrebno za poslovne sestanke, pisati zapisnike, oblikovati sklepe, evidentirati in shranjevati dokumentarno gradivo, voditi kadrovske evidence, pa tudi nekatera računovodska dela vam ne bodo tuja. In še marsikaj drugega!

Pogoj za dokončanje šolanja je uspešno opravljena poklicna matura, ki obsega:

A. Obvezni del:

- pisni in ustni izpit iz slovenskega jezika

- pisni in ustni izpit iz gospodarskega poslovanja

B. Izbirni del:

- pisni in ustni izpit iz prvega tujega jezika ali matematike

- seminarsko nalogo iz računovodstva, upravnega poslovanja, ekonomije ali prava (po vaši izbiri)


 
     

© Srednja upravno administrativna šola Ljubljana | 2010 | Vse pravice pridržane