SUAŠ na facebooku SUAŠ na youtube

Nastavite za domačo stran

 
 

VPIS

 
 
Kako se vpišemo?

Za vpis na izredno izobraževanje potrebujete nekaj dobre volje in poguma, da se ponovno vključite v izobraževanje. Zglasite se v pisarni za izredno izobraževanje in s seboj prinesete vsa dosedanja dokazila o izobraževanju, tudi če ste opravili samo kakšen izpit. V pisarni vam bodo strokovne delavke pripravile vaš osebni izobraževalni načrt. Skupaj boste ugotovili, kateri program bi bil za vas najbolj primeren, in izoblikovali načrt za opravljanje izpitov.

Na voljo so vam sledeči načini vpisa:

Redni vpis - Namenjen je vsem, ki se vpisujete v višji letnik, ker ste opravili izpite po programu za nižji letnik.

Evidenčni vpis - Namenjen je vsem, ki morate opraviti do 6 izpitov za letnik ali dokončanje izobraževanja. Svetujemo ga tudi v primeru, da potrebujete za opravljanje izpitov predavanja.

Diferencialni vpis - Namenjen je slušateljem, ki ste vpisani v katerikoli letnik in morate za dokončanje letnika opravljati manjkajoče izpite iz nižjih letnikov.

Absolventski vpis - Za dokončanje šolanja.


Za učence, ki so bili neuspešni v redni šoli, pa želijo šolanje zaključiti v oddelku za odrasle, je za dokončanje programa potreben vpis in plačilo posameznih izpitov. V višje letnike se učenci, ki so obiskovali redno šolo, vpisujejo pod istimi pogoji kot ostali.

Vsi, ki imate poravnano šolnino za preteklo šolsko leto in so vam ostale prijavnice, ki jih lani niste uspeli izkoristiti, jih lahko koristite za izpite v mesecu novembru in decembru, vendar jih morate prinesti v pisarno, da nanje vpišemo podaljšan rok veljavnosti.

Vsi, ki ste vpisani v 4. letnik programa ekonomski tehnik PTI (program 3 + 2), imate predvanja skupaj s slušatelji 3. letnika programa ekonomski tehnik (ET), razen če ni drugače določeno (slovenščina). Vsi, ki ste vpisani v 5. letnik programa ekonomski tehnik PTI, pa imate predavanja skupaj s slušatelji 4. letnika programa ekonomski tehnik (ET), razen če ni drugače določeno (slovenščina).

IZPITI IN PREDAVANJA SE ZAČNEJO NOVEMBRA.

VSE DODATNE INFORMACIJE V ZVEZI Z VPISOM BOSTE DOBILI V PISARNI IZREDNEGA IZOBRAŽEVANJA v času uradnih ur.


 
     

© Srednja upravno administrativna šola Ljubljana | 2010 | Vse pravice pridržane