SUAŠ na facebooku SUAŠ na youtube

Nastavite za domačo stran

 
 

NAPOTKI ZA POTEK IZOBRAŽEVANJA

 
 

NAPOTKI ZA POTEK IZOBRAŽEVANJA

Dobrodošli na oddelku izrednega izobraževanja. Ob vpisu ste dobili razpored mesečnih rokov izpitov in osebni izobraževalni načrt, kjer je navedeno, katere izpitne obveznosti imate. Čeprav ste vpisani v nek letnik, lahko opravljate izpite tudi za nižje ali višje letnike. Pri predmetih, kjer se snov navezuje, npr. tuji jeziki, je potrebno najprej opraviti izpit za nižji letnik.

Predavanja

Za večino predmetov/programskih enot so razpisana predavanja. Obiskovanje predavanj načeloma ni pogoj za pristop k izpitu, kljub temu pa predavanja priporočamo. Predavanja potekajo enkrat tedensko, strnjeno nekaj tednov zapored. Po izteku predavanj profesor ponavadi razpiše termin za interni izpit, ki je namenjen slušateljem, ki so obiskovali ta predavanja. Pri predmetih/programskih enotah, za katere ni predavanj (psihologija, sociologija, umetnost), se snovi naučite po navodilih v prejetem gradivu.

Konzultacije

Poleg internega izpitnega roka, ki ga določite ob izteku predavanj za posamezen predmet, so izpiti za vse predmete vsak mesec, tako kot je določeno na razporedu. V terminu, ko ima posamezni profesor izpit, ima hkrati tudi konzultacije. Takrat vam je na voljo za morebitna vprašanja in dodatno razlago.
Poleg osebnih konzultacij so vam učitelji na voljo prek e-pošte in po dogovoru v času uradnih ur.

Vrste izpitov

Izpiti so večinoma ustni, z izpraševalcem ste sami v izpitnem prostoru, razen če ni drugačen dogovor. Nekateri izpiti so samo pisni, npr. strojepisje. Nekateri izpiti pa so sestavljeni iz pisnega in ustnega dela, pri čemer sta lahko dela na različne dneve (jeziki, matematika) ali pa kar na isti dan. Za nekatere izpite je treba sestaviti pisni izdelek, ki ga na ustnem delu zagovarjate. Izdelek je treba dostaviti v referat ob prijavi k izpitu. V vsakem primeru se na izpit za en predmet/programsko enoto prijavite enkrat, ne glede na to, kako je sestavljen. Oceno Vam izpraševalec vpiše v indeks. Če to ni mogoče, vpiše oceno v indeks referat. Za izdajo indeksa morate predložiti dve fotografiji za dokumente.

Prijava k izpitu

Vsaj tri dni pred rokom izpita se morate k izpitu prijaviti. Če je šolnina plačana v celoti, se lahko prijavite po telefonu ali po elektronski pošti. Če šolnino plačujete po obrokih, je praksa naslednja: prvi obrok predstavlja vpisnino in Vam da pravico do obiskovanja predavanj, do konzultacij s profesorji in do učnih gradiv. Naslednje obroke plačujete pred vsakim izpitom, dostavite referatu potrdilo o plačilu in se tako na izpit prijavite. To lahko storite osebno, po faksu ali po elektronski pošti. Ob vpisu ste dobili dve položnici za te obroke, naslednje položnice pa morate pravočasno (cca. 10 dni pred izpitom) naročati sami. Pri plačilu obrokov je treba obvezno navesti referenco (sklic). Ko je šolnina v celoti plačana, dobite vse prijavnice za izpite, število njih je odvisno od vrste vpisa in od vpisanega letnika.


Odjava od izpita

Če ugotovite, da prijavljenega izpita ne boste mogli opravljati, se morate od izpita odjaviti. To lahko storite po telefonu najkasneje en dan pred izpitom. Prijavnica za izpit, od katerega se niste odjavili in h kateremu niste pristopili, zapade, in izpit je treba plačati ponovno.

Vpis v višji letnik in število opravljanja izpitov

Načeloma vpisi potekajo septembra in oktobra. Če Vam je katera že plačana prijavnica ostala neporabljena, jo lahko izkoristite v septembru. Oktobra izpitov ni. Če pa plačate vpisnino za višji letnik, prijavnice iz prejšnjega šolskega leta lahko izkoristite do konca decembra. V višji letnik se sicer vpišete, ko ste porabili število prijavnic za nižji letnik, to pa se lahko zgodi tudi sredi šolskega leta.

V izobraževanju za poklic administrator je v ceni šolnine za posamezni letnik vključeno število izpitov:
- v 1. letniku 12 izpitov,
- v 2. letniku 12 izpitov,
- v 3. letniku 10 izpitov.

V izobraževanju za poklic ekonomski tehnik je v ceni šolnine za posamezni letnik vključeno število izpitov:
- v 1. letniku 11 izpitov,
- v 2. letniku 12 izpitov,
- v 3. letniku 12 izpitov,
- v 4. letniku 14 izpitov.

V izobraževanju za poklic ekonomski tehnik PTI je v ceni šolnine za posamezni letnik vključeno število izpitov:
- v 1. letniku 13 izpitov,
- v 2. letniku 14 izpitov.

Število prijavnic vam omogoča opravljanje izpitov iz katerega koli letnika.

  
     

© Srednja upravno administrativna šola Ljubljana | 2010 | Vse pravice pridržane