SUAŠ na facebooku SUAŠ na youtube

Nastavite za domačo stran

 
 

RODITELJSKI SESTANKI IN SKUPNE GOVORILNE URE

 
 
Oddelki in razredi:

Številka pomeni letnik, ki ga dijak obiskuje.

Prva črka:

- A pomeni program: Administrator

- E pomeni program: Ekonomski tehnik.

- P pomeni program: Poklicno tehnično izobraževanje - Ekonomski tehnik PTI

Druga črka pomeni oddelek in je lahko: a, b, c, d.

ADM pomeni program Administrator
ET pomeni ekonomski tehnik in
PTI pomeni ekonomski tehnik PTI - poklicno tehničnega izobraževanja


Razpored roditeljskih sestankov in skupnih govorilnih ur
 

Datum

Oblika

Ura

četrtek,

6. september 2018

Roditeljski sestanki

Skupne govorilne ure vseh učiteljev

16.30

17.00 do 18.00

sreda,

17. oktober 2018

Skupne govorilne ure vseh učiteljev

16.00 do 18.00

torek,

6. november 2018

Skupne govorilne ure vseh učiteljev

16.00 do 18.00

ponedeljek,

3. december 2018

Skupne govorilne ure vseh učiteljev

16.00 do 18.00

torek,

15. januar 2019

NOVOLETNI SPREJEM ZA STARŠE V DVORANI GLEJ

Roditeljski sestanki in skupne govorilne ure vseh učiteljev
 

16.20


16.30 do 18.00

sreda,

13. marec 2019

Skupne govorilne ure vseh učiteljev

16.00 do 18.00

četrtek,

4. april 2019

Roditeljski sestanki –

Skupne govorilne ure vseh učiteljev

17.00

16.00 do 18.00

Torek,

7. maj 2019

Skupne govorilne ure vseh učiteljev

16.00 do 18.00

 
Razpored razredov za roditeljske sestanke po učilnicah boste izvedeli na šoli.

Na dan roditeljskih sestankov imajo vsi učitelji skupne govorilne ure.

Govorilne ure imajo učitelji vsak teden. Razpored prejmejo starši na prvem roditeljskem sestanku in je objavljen na spletni strani šole.

Na roditeljskih sestankih in govorilnih urah učitelj seznani starše z odsotnostjo dijaka, ocenami, pohvalami, vzgojnimi ukrepi in drugimi informacijami.

Opravičevanje odsotnosti poteka v tesnem sodelovanju med starši in razrednikom. O načinu opravičevanja se boste dogovorili z razrednikom na prvem roditeljskem sestanku (osebno, telefonsko, pisno, e-pošta). 
     
 

FOTOGALERIJE

 
   
     
   

© Srednja upravno administrativna šola Ljubljana | 2010 | Vse pravice pridržane