SUAŠ na facebooku SUAŠ na youtube

Nastavite za domačo stran

 
 

ŠOLSKI SKLAD

 
 
Šola ima ustanovljen Šolski sklad. V njem se zbirajo sredstva prostovoljnih prispevkov staršev, sponzorjev in donatorjev za posodabljanje učnih pripomočkov. V šolskem letu 2010/11 bodo sredstva namenjena za razvijanje pozitivnih odnosov med dijaki in šolo. Dijak bo prejel obesek za ključe ob začetku šolskega leta in majico s simboli šole.
Letni prispevek šolskega tolarja je predviden v višini 8,00 EUR na dijaka.

Dijaki bodo za prispevek prejeli položnico, ki se plača na transakcijski račun šole: 01100-6030699359.

Predviden rok plačila je 30.10.2010.

 


 
     
 

FOTOGRAFIJE

 
   
     
   

© Srednja upravno administrativna šola Ljubljana | 2010 | Vse pravice pridržane